varför detta namn på bloggen? inte är väl jag ett. inte heller menar jag väl att det/dem jag nämner är det. kanske är det mest för att exploatera ordet i egen regi, innan någon annan gör det. är det att fnaska? typ

2010/07/25

Människovärde i jämförelse med marknadsvärdet

Sir Michael Marmot.

Han är chef för The International Institute for Society and Health i London och leder sedan 2005 en global hälsokommission inom Världshälsoorganisationen, WHO. Han har kartlagt den osunda och ojämlika folkhälsan i världens länder och nyligen även redovisat en specialgranskning av läget i Storbritannien. Den brittiske folkhälsoexperten anses vara den som kan de stora globala hälsofrågorna bäst av alla.

”Closing the gap in av generation” heter Michael Marmots rapport om hur man kan påverka de stora hälsoskillnaderna i världen.

Men frågan är om han verkligen tror att man kan utjämna skillnaderna på en generation?

[...]

I den globala hälsokommissionen har man grovt räknat på vad det skulle kosta att utjämna en del av skillnaderna, att en miljard människor lever i slumområden. Notan beräknas till 800 miljarder svenska kronor.

–Det är ofantligt mycket, men pengarna finns. För att rädda bankerna gick man in med tio gånger så mycket.

..."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Använder Blogger.