varför detta namn på bloggen? inte är väl jag ett. inte heller menar jag väl att det/dem jag nämner är det. kanske är det mest för att exploatera ordet i egen regi, innan någon annan gör det. är det att fnaska? typ

2010/07/13

Ett ojämnställt krig
"På tio år dödas fler kvinnor och flickor i världen än de samlade dödstalen för 1900-talets samtliga folkmord, och de senaste femtio åren har fler mördats än det totala antalet män som dukat under i krig under samma 1900-tal. De dödas för att de inte är pojkar eller män. De dödas av män de känner väl, av graviditeter på platser där det saknas mödravård, av osäkra aborter, av män de känner mindre väl, av män de aldrig träffat förut, de är foster som aborteras efter att föräldrarna fått reda på att det är en flicka de är gravida med – listan kan göras hur lång som helst. Sedan slutet av 1980-talet använder (delar av) vetenskapen begreppet gendercide för att beskriva sakernas tillstånd, det vill säga systematiskt dödande av människor på grund av könstillhörighet.
Men att döda kvinnor är ingen ny praktik. I Sverige lär sig till exempel varenda skolunge om tiden då "häxor" jagades med eld och yxa här i höga Norden.


[...]


Det är en sorts global terrorism, men till skillnad från de jämförelsevis pyttesmå utbrotten av extremistisk islamism är det inga arméer som rycker ut i motstånd till det krig mot kvinnor som pågår varje dag, i varje land.


[...]Historien är förvisso full av kvinnor som gjort våldsamt motstånd. Suffragetterna i England, kvinnor som deltagit i frihetsrörelser i Kurdistan eller varit fruktade sovjetiska bombflygare under andra världskriget. Men beteendet har aldrig lagts in i det allmänna medvetandet som något "normalt", något som är möjligt alltid. När kvinnor utövar våld finns det alltid en ursäkt. De är manipulerade av män, de är galna, de lever under förhållanden så svåra att undantag från könsnormerna måste göras för att kampen alls ska ha en chans att lyckas.
Hade det motsatta skett talar mycket lite för att kvinnor fort-farande skulle tjäna mindre än män, få sämre sjukvård eller ständigt kasta blickar över axeln i rädsla för våldtäktsmän.


Vi lever i samhällen helt genomsyrade av våld och hot om våld. Våldet må följa, och förändras längs med, maktvariabler som etnicitet, sexualitet, klass och funktionalitet, men vad världens samtliga länder och kulturer har gemensamt är hatet mot kvinnor. "

[& så mycket mer intressant läsning ... ]


Anna Hellgren
Anna Hellgren är frilansjournalist, ledarskribent på Dagens Arena och redaktör för Bang.
http://www.bang.se/artiklar/2010/priset-vi-betalar-2010-06-21http://www.unicef.org/gender/index_factsandfigures.html
http://www.stoprapenow.org/
www.un.org/womenwatch/
www.un.org/women/endviolence/
www.saynotoviolence.org/
http://www.unaids.org/
www.un.org/millenniumgoals/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Använder Blogger.